De STABILITEIT van gebouwen is een prioritaire voorwaarde voor de kwaliteit van een bouwwerk.

* Niet zonder reden is de tienjarige aansprakelijkheid van ontwerpers en aannemers zelfs in de Belgische wetgeving opgenomen. 

Art. 1792. van het Burgerlijk Wetboek ;
Indien een gebouw dat tegen vaste prijs is opgericht, geheel of gedeeltelijk teniet gaat door een gebrek in de bouw, zels door de ongeschiktheid van de grond, zijn de architect en de aannemer daarvoor gedurende 10 jaar aansprakelijk.

* Barsten en scheuren zijn niet altijd een teken dat er een probleem is met de stabiliteit van het gebouw, vermits meerdere bouwfysische fenomenen eveneens scheurvorming als gevolg kunnen hebben ;
- de verschillende hygro-thermische werking van verschillende materialen
- dilatatie door vochtopname
- krimpscheuren door uitharding van cementgebonden producten
- krimpscheuren door gewone droging, etc...

* Nochtans is barstvorming, zeker wanneer deze groter is dan pakweg 2 à 3 mm breedte, heel dikwijls veroorzaakt door stabiliteitsproblemen;
- differentiële zettingen
- onvoldoende draagkracht van de bodem
- accidentele verstoring van de ondergrond
- trillingen door nabijgelegen machines, of verkeer
- bouwwerken op belendende percelen
- uitgravingen naast funderingsmassieven
- onoordeelkundige uitvoering van ondermetseling, etc...

Bij het optreden van barsten of scheuren dient U niet meteen angst te hebben dat uw woning verzakt of teniet gaat. Deskundig onderzoek door ARCON zal uitmaken welke de oorzaken zijn van deze scheurvorming en welke ingrepen kunnen uitgevoerd worden om hieraan te verhelpen. 

Case-studies Schadegevallen

We hebben een aantal voorkomende schadegevallen gebundeld:

- Een case-study in verband met stabiliteit
- Een overzicht van vervormings- en stabiliteitsproblemen
- Een overzicht van schadegevallen ten gevolge van vocht en water