https://arcon-experts.be/modules/mod_image_show_gk4/cache/bouwproblemen820-1gk-is-114.JPGlink
https://arcon-experts.be/modules/mod_image_show_gk4/cache/bouwproblemen820-4gk-is-114.JPGlink
https://arcon-experts.be/modules/mod_image_show_gk4/cache/bouwproblemen820-3gk-is-114.JPGlink
https://arcon-experts.be/modules/mod_image_show_gk4/cache/bouwproblemen820-2gk-is-114.JPGlink
https://arcon-experts.be/modules/mod_image_show_gk4/cache/bouwproblemen820-4gk-is-114.JPGlink
https://arcon-experts.be/modules/mod_image_show_gk4/cache/tes.web.arcon-expertsbe.subsites.www.arcon-expertgk-is-114s.belink
https://arcon-experts.be/modules/mod_image_show_gk4/cache/bouwproblemen820-6gk-is-114.JPGlink
https://arcon-experts.be/modules/mod_image_show_gk4/cache/bouwproblemen820-7gk-is-114.JPGlink
«
»
Loading…

ELK GEBOUW IS EEN PROTOTYPE, ALS HET WARE EEN (WETENSCHAPPELIJK) EXPERIMENT ! BOUWSCHADE IS NIET TE VERMIJDEN ?

Schadegevallen zijn meestal veroorzaakt door een combinatie van conceptfouten en uitvoeringsfouten die betrekking hebben op de stabiliteit of de technische installaties van gebouwen. De veel voorkomende vochtproblemen zijn meestal veroorzaakt door kleine fouten in uitvoeringsdetails.

Schadegevallen in de bouw zijn schering en inslag

Als er iets verkeerd kan gaan, dan zal het vroeg of laat ook effectief verkeerd gaan.
Vanwege zijn bijzonder aansprekende formulering, is de wet van Murphy meer gaan leven als een grap onder wetenschappers dan als een echte wet, zonder onrecht te doen aan de ernstige ondertoon. De wet(ten) van Murphy komen in een aantal vormen voor, maar zij komen wel ongeveer op hetzelfde neer:

De eerste wet van Murphy stelt dat als er bij een experiment iets fout kan gaan, het ook daadwerkelijk fout gaat.
De tweede wet van Murphy stelt dat de fout altijd op het meest onaangename moment gebeurt.
De derde wet van Murphy stelt dat Murphy een grote optimist was ?
De vierde wet van Murphy stelt dat hoe groter het wonder is, hoe minder mensen kijken !

Omwille van de steeds groeiende complexiteit van het bouwproces, de steeds grotere keuze aan materialen en verwerkingen, het feit dat de bouwplaatsen met goed draagvermogen van de grond steeds meer zeldzaam worden, de steeds grotere tijdsdruk op de bouwpartners, de steeds hogere eisen gesteld aan de kwaliteit van de bouwwerken, etc... neemt de kans op bouwgebreken steeds toe.

Case study - stabiliteit 1 - woning kantelt tot 8 cm weg

Bouwproblemen kunnen voorkomen worden

Nochtans kan een goede voorbereiding van het bouwproces de meeste risico's uitschakelen. Een goede begeleiding van het bouwproces gebeurt bij voorkeur door een ProjectManager, die alle activiteiten van het bouwproces opvolgt en coordineert. Hij is degene die alle betrokken bouwpartners op gepaste tijd en wijze aanstuurt opdat ze hun verantwoordelijkheid op juiste wijze zouden opnemen. Integraal projectmanagement stuurt echter niet alleen het proces, maar voert ook een inhoudelijke controle uit op de kwaliteit van het gepresteerde werk.

Bouwproblemen kunnen verholpen worden

Als het kwaad reeds is geschied is er ook nog geen man overboord !
In de allerbeste, doch zeldzame, gevallen wordt er bij de vaststelling van een probleem adequaat gereageerd. De schade wordt vastgesteld, het probleem geanalyseerd, de oorzaak vastgesteld, de meest gepaste remedie voorgesteld en uitgevoerd.

Meestal echter zullen de bij het bouwproces betrokken partners de oorzaak van de bouwschade bij een van de andere partners leggen, en dan ontstaat er vooral een dispuut over wie verantwoordelijk is voor het probleem, in plaats van het probleem zelf op te lossen. 

Laat het niet zover komen ! Er ontstaat immers ook schade in de relatie tussen de bouwpartners, die een vlotte oplossing van het probleem in de weg gaat staan.
Doe zo snel mogelijk een beroep op een externe expert, die als bemiddelaar tussen partijen kan optreden en door zijn deskundige analyse, snel een consensus tussen partijen kan bekomen over de best haalbare technische oplossing van het probleem. Pas dan weet je wat je te doen staat en kan je de verantwoordelijke partijen aanspreken.