ARCON-EXPERTS hecht groot belang aan

Transparantie en open communicatie

Een gebrek aan goede communicatie is meestal de oorsprong van veel misverstanden en (bouw)problemen;

* bepaling van het budget, met of zonder erelonen, met of zonder BTW, met of zonder....
* bepaling van het programma, voor nu, voor de nabije, of voor de verdere toekomst...
* bepaling van de voorkeuren, qua stijl en persoonlijkheid van het ontwerp...

Medewerkers van ARCON-EXPERTS hebben door jarenlange ervaring als gerechtsdeskundige - sinds 1993 - in talrijke succesvolle bemiddelingen geleerd hoe misverstanden van het verleden op te lossen door het herstellen van transparante communicatie.

Het uitvoeren van een deskundig onderzoek heeft niet enkel betrekking op het onderzoeken van technische aspecten, maar gaat samen met het voeren van een goede communicatie over de bevindingen en conclusies van het onderzoek die kunnen leiden naar oplossingen.

Integriteit

Bouwen kost enorm veel geld, tijd en energie van alle betrokkenen. Een goede effectieve samenwerking is gebaat bij klare en heldere afspraken. Zakelijk glashelder.

Een optimale samenwerking is echter gebaseerd op goede communicatie in vertrouwen.

Volledige openheid van zaken is een garantie voor integriteit.

Echte onafhankelijkheid en professioneel advies, betekent dat we enkel UW belangen op het oog hebben, en we ons advies baseren op UW WAARDEN en VERWACHTINGEN.

Respect

voor ieders overtuiging is het uitgangspunt van onze communicatie. UW INZICHTEN en WENSEN worden ernstig genomen. Uw voorkeuren en grenzen zijn de onze. Handelen en communiceren met respect wordt uitgedragen door een hoffelijke en vriendelijke bejegening en handelswijze, ook met partijen die mogelijk een andere of zelfs tegengestelde mening zijn toegedaan. Uw belangen worden het best behartigd door ARCON-EXPERTS als ook de menselijke relaties optimaal zijn om goede communicatie te bevorderen.

Objectief en Nauwgezet Handelen

is de wijze waarop we alle aspecten van uw opdracht onderzoeken, en U op transparante wijze informeren over onze bevindingen en conclusies.